Priser:

Priser pr. 1. januar 2020
 • Leje for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.
 • Leje for én dag i weekenden kr. 2.800 inkl. forbrug og rengøring.
 • Leje for 2 dage i weekenden kr. 4.400 inkl. forbrug og rengøring.
 • Leje for 3 dage i weekenden (Fre, Lør & Søndag) kr. 5.800 inkl. forbrug og rengøring.
 • Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.
 • Ekstraordinær rengøring, kr. 300 pr. time.
 • Leje for foredrag / møder og mindesammenkomst iflg. aftale.
 • Ituslået service m.v. erstattes til genanskaffelsespris.
 • *Bliver nøglen væk, betaler lejer omkodning af cylindre.
 • Nøglen udleveres efter aftale med lejer.

Prisliste opdateres 1. januar. Lejer betaler den til enhver tid gældende pris iflg. prisliste.

Betaling:

Betaling & Depositum

Depositum og leje af forsamlingshuset opkræves ved, at Vitten Borgerforening og Forsamlingshus fremsender en faktura. Med indbetalingen af det fakturerede beløb accepteres de medsendte og til enhver tid gældende lejebetingelser.

Ved betaling af depositum er reservationen endelig og bindende. Depositum returneres når huset er afleveret i opryddet stand.

Afbestilling

Annulleres lejemålet, forbeholder vi os ret til at tilbageholde følgende:
Mere end 6 måneder før: 25% af depositum
Indtil 3 måneder før: 100% af depositum
Indtil 1 måned før: 50% af lejen
Mindre end 1 måned før: 100% af lejen

Læs mere i lejebetingelserne her

Pakkeløsninger:

Pakkeløsninger

PAKKELØSNING 1: LEJE AF FORSAMLINGSHUS.
Forsamlingshuset lejes. I sørger selv for Jeres Gæster ;->

PAKKELØSNING 2: LEJE AF FORSAMLINGSHUS + MAD.
Forsamlingshuset lejes. Mad fra Christines køkken. Derudover sørger i selv for Jeres gæster.

PAKKELØSNING 3: LEJE AF FORSAMLINGSHUS + MAD + BORDÆKNING + SERVERING
Forsamlingshuset lejes. Mad fra Christines Køkken, borddækning og serveringspersonale. Ekskl. Drikkevarer.

Bestilling af mad:

Christines Køkken:
Vi har et fremragende samarbejde med Christines Køkken. Hun kan klare alle typer selskaber, fra de små og intime til de helt store fester. Læs alt om hendes lækre anretninger på www.christineskøkken.dk

Ordensreglement:

Lejebetingelser for Vitten forsamlingshus
 • Huset lejes ikke ud til ungdomsfester.
 •  Lejer (skal være myndig) hæfter for skader og hærværk i og omkring
  forsamlingshuset, i hele lejeperioden.
 • Lejeperioden går fra kl. 07.00 morgen til kl. 07.00 den efterfølgende dag.
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme og besigtige festen.
 • Det er lejer der har det fulde ansvar ved evt. brand.
Ordensregler for Vitten forsamlingshus
 •  Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler og tilknyttede udenoms arealer.
 • Der må ikke kastes / smides med ris o. lign. Hvis det alligevel sker, vil der om nødvendigt, blive krævet betaling for slibning og lakering af gulve.
 • Søm, tegnestifter og lign. må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller loft.
 • Der må ikke bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport. Æresport må kun opsættes i de monterede kroge og de tilpassede lægter ved indgangen.
 • Overnatning er ikke tilladt iflg. brandvedtægterne.
 • Rygning er ikke tilladt indendørs.

OBS! Se afsnit om støj

Vores forsamlingshus ligger som de fleste forsamlingshuse fra denne periode, hvor det er opført, midt i vores landsby, derfor skal der fra lejers side udvises særlige hensyn til naboerne, når det kommer til støj!

 

Anvendelse af huset – i øvrigt.
 • Du kan frit anvende husets lejede lokaler og faciliteter.
 • Herunder WIFI og Projektor. Effekter fra huset må ikke fjernes.
 • Ituslået service og skade på inventar erstattes iflg. genanskaffelses pris.
Medbring selv
 • Karklude og viskestykker
 • Husk egen emballage til hjemtagning af madrester.
Forsikring
 • Huset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor, at i fjerner gaver og lignede samme aften, som festen holdes.
 • Vi har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikring gælder ikke personer, som måtte komme til skade under udlejningen – herunder medhjælp i køkkenet m.v.
Støj

Vores forsamlingshus ligger som de fleste forsamlingshuse fra denne periode, hvor det er opført, midt i vores landsby, derfor skal der fra lejers side udvises særlige hensyn til naboerne, når det kommer til støj!

 • Døre og vinduer ud mod Vittenvej og over mod naboen i det blå hus (mod vest) SKAL holdes lukkede, når der spilles musik og altid efter kl 23.00.
 • Anvendelse af musikanlæg med kraftig ”Subwoofere” er ikke tilladt, og der skal i det hele taget være skærpet opmærksomhed på, at ”basen” ikke bliver for kraftig, da dette er sætligt generende for naboerne.
 • Der ikke må spilles musik udendørs uden tilladelse
 • Enhver henstilling om at reducere støjen skal efterkommes øjeblikkeligt
 • Det er til enhver tid lejer, der er ansvarlig for at nærværende regler følges!

Lejeren skal selv sørge for:

Rengøring i køkken
 • Køkkenvask og køkkenborde rengøres.
 • Komfur og ovne rengøres.
 • Kaffemaskine rengøres og slukkes på afbryder ved stikkontakt efter brug.
 • Alt service vaskes og stilles på plads.
 • Glas og bestik skal tørres/pudses.Affald / flasker skal sorteres i containerne udenfor.Fryser og køleskab tømmes og rengøres.
Generelt
 • Borde og stole skal være rengjorte og anbragt som forefundet ved udlejningens påbegyndelse.
 • Gulvene i sale, køkken, toiletter og indgangsparti skal fejes.
 • Alt affald skal sorteres, husk affald på toiletterne, og kommes i containerne ved parkeringspladsen.
 • Nøgle til container hænger i blå snor i køkkenet.
 • Alt lys skal slukkes efter brug.
 • Dørene lukkes til køkken og toiletter.
 • Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.

Vitten forsamlingshus drives af frivillige i lokalsamfundet. Vi opfordrer derfor dig og dine gæster til at aflevere det i samme stand, som i modtog det.

BRAND OG EVAKUERINGSINSTRUKS:

Instrukser
VED BRAND OG RØGUDVIKING
Brug din viden og sunde fornuft – bevar roen!

1. RED MENNESKER
I tilfælde af brand eller røgudvikling – sørg for at alle personer kommer ud fra det berørte område og hen til samlingsstedet: P-pladsen. Kontroller alle rum inkl. toiletter.

Hvis gange og arealer er spærret af røg, benyt nødudgangene. Husk at bevare roen.

2. ALARMER
Ring 112 og sig, at I skal bruge brandvæsen og evt. ambulance ved tilskadekomst.

Svar kort og præcist på alarmcentralens spørgsmål, få derefter fat på nogle af gæsterne og få dem til at hjælpe med at få alle ud til samlingsstedet: P-pladsen.

3. LUK DØRE OG VINDUER, LÅS IKKE

Forhindre branden og røgen i at brede sig ved at lukke døre og vinduer ind til det lokale, der brænder.
Sluk for ventilation, ud – og indsugningssystem.
Afbryd evt. for strøm, musikanlæg m.v.

4. SLUK OM MULIGT BRANDEN / BEGRÆNS
Orienter dig / jer om hvor brandmateriellet er anbragt og hvordan det bruges.

5. MODTAG BRANDVÆSNET
Forklar indsatslederen om følgende:

 1. Er der personer i fare – er der tilskadekomne
 2. Er der personer i bygningen
 3. Hvor brænder det
 4. Adgangsveje til branden

HJERTESTARTER:

Her finder du den
Hjertestarter findes på facaden mod Vittenvej.

SPONSORER VED OMBYGNINGEN:

LAG
Landsbyrådet
Frode Laursen
Elrofonden
Vanførefonden
Nordea

SparKron
Vitten Borger og Idrætsforening
Husstandsindsamling
Fastelavnsdrengene
Chriskokken

Peder Bundgaard
Mellerup tømrer og Entrepenørforretning
Kronjyllands Blik og VVS
Vitten Grafisk A/S
Flemming Jacobsen

Gitte og Jakob Gertsen
Christoffer Flintholm
Vorup Tømmerhandel
A. Gadeberg
Frode Laursen